30.06.2017

Продукти та послуги

 Наша компанія займається впровадженням геоінформаційних систем і технологій (ГІС) на основі OpenGIS та власних розробок. Нижче ви можете знайти перелік наших програмних продуктів, короткий опис та сфери їх можливого застосування.

 

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ

 

    Геоінформаційна система gisMapServer – серверна програма, що призначена для забезпечення віддаленого доступу багатьох користувачів до баз геопросторових даних. Програма надає віддалений доступ до векторних карт, растрів і матриць. Розміщення даних на сервері забезпечує захист даних від нелегального копіювання і зміни. Користувач вибирає дані для роботи по їх умовних іменах. gisMapServer може бути встановлена на будь-якому комп’ютері з OC Windows. Число клієнтів, що підключаються, програмно не обмежене. До складу входить програма, призначена для налаштування параметрів роботи gisMapServer.

  ГІС ВебСервер АГРО призначена для створення геопорталу (інтернет-сайту) сільськогосподарського підприємства. Забезпечує публікацію в мережі Інтернет відомостей з облікових баз даних (земельний кадастр, паспорта полів) та геопросторових даних (цифрові карти, дані дистанційного зондування землі, цифрові матриці рельєфу). Програма орієнтована на обробку інформації про сільськогосподарські угіддя і об’єкти обліку сільськогосподарського підприємства, включаючи кадастрові дані, характеристики ріллі, відомості про сівозміну, дані GPS-моніторингу рухомих технічних засобів, проведення агрохімічних розрахунків доз мінеральних добрив під сільськогосподарські культури та рішення інших прикладних завдань. Особливістю є розмежування прав доступу на основі груп користувачів.

     Геоінформаційна система gisMapViewer – програма призначена для створення, редагування і друку цифрових топографічних карт і планів міст різного призначення, ведення баз даних з налаштуванням користувацьких форм для перегляду таблиць, формування запитів і звітів для перегляду схем територіального планування, містобудівного та земельних кадастрів та інших завдань. Програма містить засоби для імпорту та експорту векторних просторових даних, растрів і матриць висот в найбільш популярних форматах, растрових даних, растрів, мультиспектральних знімків, матриць висот, матриць якостей, геологічних матриць шарів, TIN-моделей, даних лазерного сканування, користувацьких карт, району робіт.

  Муніципальна геоінформаційна система “Земля і Нерухомість” – базовий компонент для побудови муніципальної геоінформаційної системи. Призначена для створення та ведення містобудівного та земельного кадастру, обліку інформації стосовно земельних ділянок, об’єктів нерухомості та їх користувачів, інженерних мереж, землевласників, землекористувачів, орендаторів та відображення їх на електронній карті. Система забезпечує вирішення наступних задач:

  • Інвентаризація земельних ресурсів та об’єктів нерухомості;
  • Інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень;
  • Оптимізація роботи муніципальних та державних служб;
  • Покращення взаємодії державних та комерційних структур.

   ГІС ВебСервер ГРАД – призначена для створення геопорталу (інтернет-сайту) комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Є спеціалізованим геопорталом в системі Муніципальної геоінформаційної системи для інформування суб’єктів містобудівної діяльності щодо стану питань з проблем розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності з урахуванням будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій. Має спеціальні Веб-засоби, що надають користувачам різні інформаційні, пошукові, аналітичні та інтерактивні сервіси, з метою підтримки прийняття рішень у сфері комплексної системи розміщення тимчасових споруд. Доступ до даних може бути розмежованим.

  АРМ містобудівника – геоінформаційна система, призначена для накопичування і оброблення відомостей, необхідних для прийняття рішення про розвиток міських територій, автоматизує роботу органів архітектури і містобудування, спрощує процеси підготовки і видачі документів інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності. АРМ містобудівника виконує наступні функції:

  • ведення реєстру територіальних зон і містобудівних регламентів використання територій;
  • ведення адресного реєстру разом з адресним планом території; ведення реєстру об’єктів обліку містобудування;
  • ведення реєстру інженерних комунікацій і міського господарства; ведення довідників і класифікаторів;
  • автоматизоване формування містобудівного плану земельної ділянки;
  • підготовка схем і креслень для звітів по містобудівній діяльності;
  • формування звітів по містобудівній діяльності та інші.

  Геоінформаційна система Автоматизоване робоче місце Служби аеронавігаційної інформації (АРМ САІ) – програмний комплекс, що являється набором інструментів для ведення бази аеронавігаційних даних, проектування маршрутів вильоту, підходу і посадки, моделювання і аналізу аеронавігаційної обстановки, формування аеронавігаційних карт у відповідності до вимог ІКАО, та обміну даними з іншими інформаційними системами за допомогою експорту і імпорту в обмінному форматі ARINC. В програму входять єдина база аеронавігаційних даних, що побудована по моделі AICM (Aeronautical Information Conceptual Model) і прикладні завдання, що виконують різні функції по підготовці, моделюванню, проектуванню і публікації аеронавігаційних даних. Вона оснащена підсистемою безпеки даних, яка забезпечує авторизацію користувачів, облік виконаних користувачами дій, розрахована на багатокористувацьке редагування даних, ведення журналу транзакцій, відміну і відновлення всіх операцій над даними.

   Геопортал комплексу ведення банку даних цифрових карт і даних дистанційного зондування землі gisMapGeoDBWeb – призначений для систематизації даних архіву векторних, растрових і матричних електронних карт, колективного доступу і візуального відображення метаданих банку даних в мережі Інтернет. Геопортал gisMapGeoDBWeb є web-клієнтом Комплексу ведення банку даних цифрових карт і даних ДЗЗ. Програма може виконуватись під управлінням web-серверів Apache або IIS в середовищі інтерпретатора PHP в операційних системах Linux или MS Windows. Архів геоданих і база метаданих може розміщатись в ОС Linux або Windows під управлінням СУБД PostgreSQL версії 9.x.

    Геопортал програми по роботі з кадастровою базою даних gisMapCADWeb – призначений для систематизації даних кадастрового обліку (інформації про земельні ділянки, їх власників, орендарів, та ін. інформації), формуванню звітів, колективного доступу і візуального відображення, з можливістю редагування, бази даних кадастрового обліку і кадастрових карт в мережі Інтернет. Геопортал є web-клієнтом Програми по роботі з кадастровою базою даних.

 

НАШІ ПОСЛУГИ

 

Розробка програмного забезпечення “під ключ”;

Надання картографічних робіт та створення баз геоданих;

Поставка та обробка даних ДЗЗ, створення ортофотопланів та похідних продуктів;

Створення системи обліку земельного банку, аудит земельного банку в інтересах сільськогосподарських підприємств;

Проведення навчання;

Щорічна технічна підтримка.